top of page

Fora els passadissos! Visca la llum!

S'enderroquen tots els envans existents perquè tant l'aire com la llum travessin el pis de façana a façana, i els diferents espais públics s'encavalquin cadascun amb la seva formologia necessària.

pis al carrer Galileu

Sants, Barcelona, 2016

bottom of page